خرید و تامین تجهیزات

خرید و تامین تجهیزات

خرید و تامین تجهیزات

تیم مهندسی و خرید شرکت آتی صنعت با بیش از بیست سال تجربه در این زمینه سیاست خود را بر تهیه کالاهای با کیفیت و مناسب از تمامی برندهای مشهور داخلی و خارجی بنا نهاده است.

خدمات خرید شامل موارد زیر است:

- کلیه خدمات مکاتبه با تامین کننده

- کلیه فعالیت های بانکی مربوطه

- کلیه خدمات گمرکی مربوطه

- کلیه خدمات حمل و بیمه

- تمامی خدمات مربوط به پایش محصول از زمان سفارش کالا، ساخت و تست کارخانه ای، حمل و ترخیص گمرکی همچنین تحویل به انبار کارفرما و یا سایت کارفرما

با خدمات دیگر آتی صنعت زیست تجهیز آشنا شویم